Lite mer om TAKK

Här är en bra sida som beskriver TAKK. Lite som står på sidan är;

"ALTERNATIV OCH KOMPLETTERANDE KOMMUNIKATION (AKK)

När talet inte räcker för att ett barn, en ungdom eller en vuxen ska kunna uttrycka sig kan ett alternativ eller ett komplement till det talade språket behövas."

Just nu håller vi på och lär oss olika färger genom att sortera leksaker i färgordning när vi städar för kvällen. Vi radar t ex upp olika bilar i olika färger och sedan gör vi tecknet för en färg på bil/bilarna som ska plockas undan. Detta tycker Ville är roligt och samtigt får vi in ett lärande och lek i städandet.

De färger vi övar på nu är röd, grön, blå, gul, orange, vit och svart.

Här är en sång om färgerna som vi ska lära oss nästa TAKK gång.


RSS 2.0